Hjem Nyheter Forslag til ny fjellov - USS skriver høringsuttalelse

Forslag til ny fjellov - USS skriver høringsuttalelse

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 Ny fjellov avlevert til landbruksminister Dale. I utredningen foreslås det å slå sammen statsallmenningsloven av 1992 og fjellova av 1975 til én lov, og at det skal være et felles fjellstyre for rettighetene som reguleres av fjellova og virkesretten (rett til uttak av trevirke) som reguleres i statsallmenningsloven. USS vil utarbeide høringsuttalelse til bruk for våre medlemmer, i samarbeid med KS der det er naturlig. Offisiell høringsfrist er ikke satt ennå. USS anbefaler kommunene å inngi egen uttalelse i tillegg. Sekretariatet eller ditt landsstyremedlem kan kontaktes dersom du har spørsmål eller innspill. 

I lovutvalget har USS-leder Hanne A. Velure vært «uavhengig» medlem - dvs. uten tilknytning til noen organisasjon. Velure uttaler følgende om utvalgsarbeidet:

 - Jeg har hatt mine verdier - som i stor grad er sammenfallende med USS’ sine grunnleggende arbeidsområder - med meg i lovarbeidet. I tillegg til å ha sterkt fokus på styrking av lokaldemokratiet og kommunens rolle i forvaltning av statsallmenning, samt økt lokal naturressursbasert verdiskapning i allmenningsbygdene, har jeg vært særlig opptatt av å sikre tamreinnæringen forutsigbare rammer samt å fjerne hindringer for omsetning av de over 35.000 tomme gardsbruk i Norge.