Hjem Nyheter Fjellov i Nordland og Troms - USS utarbeider saksgrunnlag

Fjellov i Nordland og Troms - USS utarbeider saksgrunnlag

USS arrangerte regionmøte for Nordland, Troms og Finnmark 20. april 2017 i Bodø. Mer enn 40 deltakere var til stede. Hovedtema for møtet var iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms. Det har vært stor politisk bevegelse i saken denne våren, med vedtak fra Nordland og Troms fylkesting om å utrede lokal forvaltning snarest mulig, videre har Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i sine programmer vedtatt å innføre lokal forvaltning/følge opp saken. 

Senest i behandlingen av jordbruksmeldingen 6. april 2017 gikk Stortinget inn for: 

"Komiteen viser til den langvarige prosessen med å få en avklaring på bruk og forvaltning av statseiendommer i Nordland og Troms. Dette kan blant annet svekke mulighetene for å bruke utmarksområdene i næringsvirksomhet. Komiteen mener det må jobbes for å finne en løsning på saken." 

USS jobber nå med å lage saksgrunnlag som kan brukes i kommunene, slik at kommunestyrene kan treffe vedtak om å iverksette fjelloven og oppnevne fjellstyrer. Saksfremstillingen vil snarlig bli tilgjengelig for våre medlemmer. Dersom kommunen ønsker det, kan Sekretariatet orientere kommuenstyret særskilt om saken før vedtaket treffes. Ta i tillfelle kontakt her: Sekretariatet 

USS' syn er at fjelloven gjelder ettersom det er rettskraftig fastslått at det er allmenningsrettigheter på statsgrunn i Nordland og Troms. Flere andre organisasjoner jobber også nå aktivt med å innføre fjelloven. Samlet gir dette et sterkt trykk på nå å få innført lokal forvaltning i våre to nest nordligste fylker. USS har jobbet med saken siden stiftelsen i 1996, og innføring av fjelloven i Nordland og Troms som var en viktig årsak til at organisasjonen så dagens lys for mer enn 20 år siden.

Fylkesrådene i Nordland og Troms møttes denne uken i Narvik for å diskutere veien videre for innføring av lokal forvaltning, se NRKs opplsg i saken her: NRK