Home Nyheter Er fritidsbygg i ferd med å rasere norsk natur?

Er fritidsbygg i ferd med å rasere norsk natur?

7. mai var leder i USS, Hanne Alstrup Velure, i duell på Dax18 mot direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen,  som går hardt ut mot norsk hyttebygging og i særdeleshet moderne hyttebygging med fortetting.

Lier-Hansen sier til NRK at "hyttebygging er den største trusselen mot norsk natur "

Østlandsforskning har skrevet en artikkel med tilsvar som er publisert på www.ostforsk.no. Konklusjonen er:

"Man skal se fanden på flat mark for å mene at fritidsbyggene per i dag eller fram mot 2030 representerer en nedbygging av utmarka. Men det er viktige poeng i diskusjonen om nedbygging. Utviklingen de senere tiår har gått i klar retning av fritidsbygg bygges i felt og hvor feltene samles i større områder. Dette er en arealeffektiv utbygging.

Et større problem er en lite arealeffektiv spredt utbygging av fritidsboliger. Dette er vel «den gamle hyttekulturen» modell som tidvis blir gjenstand for romantisering. Deres samlede arealbruk er like stor som fritidsboligfeltene til sammen. Nå kan enkeltstående spredte hytter rent visuelt gli mer inn i terrenget og følgelig neppe påvirke opplevelsesverdien i særlig grad, men det er kun en trøst for øyet. Disse utgjør i dag 40 prosent av fritidsboligbestanden i fjellområdet, og er redusert fra 45 prosent i 2010.

 

Fra et arealperspektiv raserer ikke fritidsboligutviklingen norsk natur. Utviklingen forløper med arealeffektivitet hvor etablerte områder tar det meste av veksten. Og, kommunene har stort sett håndtert utbyggingspresset med krav om nettopp arealeffektiv utnyttelse".

Les hele artikkelen med henvisning til flere aktuelle linker her