Hjem Nyheter Dom i ulvesaken er varslet 18. mai

Dom i ulvesaken er varslet 18. mai

Oslo tingrett har varslet partene om at dom i ulvesaken vil komme 18. mai 2018. 

Hovedforhandling i saken som WWF har anlagt mot staten v/Klima og miljødepartementet fant sted i Oslo tingrett 24.-27. april 2018. På samme måte som i saken om midlertid forføyning, opptrådte USS som partshjelper i saken til støtte for staten. USS mener at stortingets vilje og departementets vedtak om felling av ulv må respekteres.

WWF vant som kjent ikke frem med sitt krav om midlertidig forføyning for å få stanset fellingene, verken i tingretten eller i Borgarting lagmannsrett. Fellingsvedtakene er allerede gjennomført, og hovedforhandlingen i saken gjaldt derfor hvorvidt fellingsvedtakene er i samsvar med Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Dette er spørsmål som vil ha betydning for fremtidige fellingsvedtak. 

USS vil informere kommunene så snart dommen foreligger.