Hjem Nyheter

Nyheter

Spleis Ulv
USS-nytt

WWF reiste høsten 2017 søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) med sine 90 medlemskommuner erklærte partshjelp til støtte for staten. I dom...

USS-nytt

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 ...

Oslo tinghus
USS-nytt

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelpere vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her:...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
USS-nytt

USS' sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv...

USS-nytt

WWF hadde anlagt sak mot staten v/Klima og miljødepartementet. USS begjærte partshjelp til støtte for staten.Tingretten frifant staten i dom av idag 18. mai 2018. Staten og parthjelperne ble også...

RNB 2018
USS-nytt

Regjeringen varsler i pressemelding til RNB 2018:

«...

Forsiden på RNB 2018, Meld. St. 2 (2017-2018)
USS-nytt

Revidert nasjonalbudsjett 2018 er lagt frem av Regjeringen i dag, 15. mai 2018, og vi har gjennomgått dokumentene for å finne saker som er relevant for USS' saksfelt. Av generell interesse for ...

USS-nytt

Oslo tingrett har varslet partene om at dom i ulvesaken vil komme 18. mai 2018. 

Snøskuterrast
USS-nytt

Under landsmøtet i Trondheim ble det besluttet at USS skal utarbeide en praktisk veileder for kommuner som ønsker å etablere rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. Kommunene har hatt slik...

USS-nytt

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.

Sider