Hjem Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Landsstyret i USS har besluttet å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som...

Marker
USS-nytt

Vi ønsker Marker kommune velkommen som nytt medlem i USS! Landsstyret var på besøk i Østfold og Marker kommune i fjor høst, og fikk en hyggelig båttur i vassdraget.

USS ønsker seg flere...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt

USS avholder 2018-landsmøtet i Trondheim fra 12.–13. april. Meld deg på under aktiviteter: Landsmøtet 2018. På landsmøtet...

Oslo tingrett
USS-nytt

I dag, 5. januar 2018, er det avsagt kjennelse i saken WWF reiste mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv. USS m.fl. var partshjelper for Staten og støttet Staten i at vedtakene om...

Lærdal
USS-nytt

Vi starter 2018 med å ønske Lærdal kommune velkommen som medlem av USS. 

Julegran
USS-nytt

Året 2017 sluttet som det begynte, med regulering av den største ulvebestanden i Norge i moderne tid. Oslo tingrett avgjørelse i den midlertidige forføyningssaken 20. og 21. desember om...

USS-nytt

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår i brev av 5. desember 2017 å utvide lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. Forslaget går ut på å forlenge lisensfellingsperioden fra 25. september...

USS-nytt

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble stanset ved Oslo tingretts midlertidige forføyning. Avgjørelsen var begrunnet i saksbehandlingsfeil fra Klima- og miljødepartementet. Nå...

Oslo tingrett
USS-nytt

WWF ønsker å stanse den pågående lisensfellingen utenfor ulvesonen umiddelbart, og har bedt om midlertidig forføyning ved Oslo tingrett. Saken er berammet til 14. november 2017. USS, Norges...

Statsbudsjettet 2018
USS-nytt

USS har gjennomgått statsbudsjettet for 2018. Budsjettdokumentene finner du her: statsbudsjettet.no

-...

Sider