Hjem Nyheter

Nyheter

USS-nytt

12. november vil det bli avholdt et nytt konsultasjonsmøte om aktuelle problemstillinger i rovviltforvaltningen mellom USS, KLD og LMD.

USS-nytt

Regjeringen varsler ny handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere verneområdeforvaltere. Regjeringen gir derimot ingen nye signaler om innføring av fjelloven i Nordland og Troms.

USS-nytt

Regjeringen varsler mulige endringer i flere USS relaterte saker:

USS-nytt

Regjeringen varsler i Prop 1. LS (2018-2019) videre implementering av Handlingsplan for friluftslivet av 24. juli 2018, videre arbeid med veileder om planlegging av fritidsbebyggelse og videre...

Elvestuen, Foto: Bjørn H Stuedal
USS-nytt

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i vedtak 27. september 2018 om kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5 lagt til grunn at kommuner ikke har rettslig klageinteresse. USS mener...

USS-nytt

USS har i dag 28.september vært i første dialogmøte med statssekretærer og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup...

USS møter Statsministeren, og statsrådene i KMD og LMD
USS-nytt

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål (Spm nr 2238) fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken. 

USS-nytt

USS ble fredag 14. september invitert til felles møte den 28. september 2018 med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for drøfting av videre dialog og...

USS-nytt

Våre medlemskommuner har etterspurt en veileder til hvordan kommunene går frem ved etablering av snøskuterløyper i faste traseer. Veilederen er nå klar.

USS-nytt

Regjeringen har idag kunngjort mandatet og sammensetning av utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. 

Sider