Hjem Nyheter

Nyheter

USS-nytt

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 ...

Oslo tinghus
USS-nytt

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelper vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her:...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
USS-nytt

USS' sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv...

USS-nytt

WWF hadde anlagt sak mot staten v/Klima og miljødepartementet. USS begjærte partshjelp til støtte for staten.Tingretten frifant staten i dom av idag 18. mai 2018. Staten og parthjelperne ble også...

RNB 2018
USS-nytt

Regjeringen varsler i pressemelding til RNB 2018:

«...

Forsiden på RNB 2018, Meld. St. 2 (2017-2018)
USS-nytt

Revidert nasjonalbudsjett 2018 er lagt frem av Regjeringen i dag, 15. mai 2018, og vi har gjennomgått dokumentene for å finne saker som er relevant for USS' saksfelt. Av generell interesse for ...

USS-nytt

Oslo tingrett har varslet partene om at dom i ulvesaken vil komme 18. mai 2018. 

Snøskuterrast
USS-nytt

Under landsmøtet i Trondheim ble det besluttet at USS skal utarbeide en praktisk veileder for kommuner som ønsker å etablere rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. Kommunene har hatt slik...

USS-nytt

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.

USS' nye leder, Hanne A. Velure rett etter ledervalget under landsmøtet i 2018
USS-nytt

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.

Sider