Hjem Nyheter

Nyheter

USS-nytt

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12-13.april 2018 i Trondheim vedtatt følgende resolusjon:

Det nye landsstyret i USS, Ny USS-leder Hanne A. Velure i lys drakt midt i bildet.
USS-nytt

Hanne A. Velure er valgt som ny USS-leder ved akklamasjon. Valgkomiteen begrunnet sin innstilling på Velure som leder med følgende: Hanne A. Velure har sittet i landsstyret i USS siden 2014....

Hvitveis og blåveis
USS-nytt

Foredragene under LM 2018 legges ut løpende. Foredragene finner du her: Landsmøtedokumenter 2018

USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 12.–13.april sine 90 medlemskommuner til landsmøte i Trondheim på Clarion Hotel & Congress. USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen...

USS-nytt

Ved den forløpige behandlingen av representantforslaget i til dok 8:86 (2017-2018) var det flertall for uavhengig rovviltklagenemnd. Dette flertallet er snudd til et mindretall etter at...

USS-nytt

USS landsmøte finner sted i Trondheim (Clarion Hotel & Congress). Det er mer en 160 påmeldte, og ingen flere ledige plasser for overnatting. Vi har derfor måttet sette opp venteliste for...

USS-nytt

Landsstyret i USS besluttet i februar å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som...

Marker
USS-nytt

Vi ønsker Marker kommune velkommen som nytt medlem i USS! Landsstyret var på besøk i Østfold og Marker kommune i fjor høst, og fikk en hyggelig båttur i vassdraget.

USS ønsker seg flere...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt

USS avholder 2018-landsmøtet i Trondheim fra 12.–13. april. Meld deg på under aktiviteter: Landsmøtet 2018....

Oslo tingrett
USS-nytt

I dag, 5. januar 2018, er det avsagt kjennelse i saken WWF reiste mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv. USS m.fl. var partshjelper for Staten og støttet Staten i at vedtakene om...

Sider