Hjem Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Landsstyret i USS vedtok 12. februar 2019 høringssvar  til statsallmenningslovutvalgets innstilling NOU 2018:11. Høringsuttalelsen, som er vedlagt, er sendt Landsbruks- og matdepartementet (LMD)....

USS-nytt

USS har sendt oppdarter utkast til høringssvar til kommunene. Høringsfristen til departementet er som kjent 28. februar 2019. 

Manshausen i Steigen. Foto:Stinessen
USS-nytt

Hyttebygging er et viktig element i USS-kommunenes utnyttelse av egne naturressurser. For å kunne bidra til at norsk hyttepolitikk blir best mulig for utmarkskommunene, trengs eksemplene,...

USS-nytt

Vil du bestemme over egen hverdag?               

Vår nye flertallsregjering vil «styrke det lokale selvstyre», «legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele...

USS-nytt

Advokat Stein Erik Stinessen holdt innlegg på Lokalsamfunnforeningens konferanse 21.-22. januar 2019. Her er foredraget «gjengitt» i lederen i Nationen 24. januar 2019.

USS-nytt

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som USS jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.

USS-nytt

USS' utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget - NOU 2018:11 om ny fjellov er sendt til medlemskommunene. Høringsfristen er 28. februar 2018. Høringsutkastet er foreløpig ikke...

USS-nytt

Utvalget som har evaluert mineralloven overleverte sin rapport til næringsminister Torbjørn Røe...

USS-nytt

Rovviltsektoren består både av store politiske spørsmål og utforming av en rekke forvaltningsverktøy. Etter to dialogmøter med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet...

Stein Erik i retten
USS-nytt

I kjennelsen fra byfogden mandag 7. januar 2019 fremgår at NOAH tapte på alle punkter i den midlertidige forføyningssaken organisasjonen anla mot staten for å få stoppet uttaket av ulv i...

Sider