Hjem Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Om ikke mange dager senker julefreden seg og snart har vi et nytt år foran oss. USS har hatt et travelt år med høy aktivitet og stadig nye saker, områder og tema som er viktig for oss å gripe tak...

USS-nytt

Det er en svært gledelig utvikling i USS' medlemsmasse, med fire nye medlemmer. Samlet medlemstall er nå 94 kommuner fordelt på 15 fylker. 

 

Sau i utmark
USS-nytt

USS var 12.11.18 i dialogmøte med statssekretær, politisk rådgiver og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup...

USS-nytt

USS og Norges Bondelag inviterer til seminar, 4. desember 2018 på Haraldvollen, Målselv

USS-nytt

Hold av datoene allerede nå! USS' landsmøter er et viktig politisk verksted for utmarkskommunene. Det blir diskusjon om dagsaktuelle saker, og det blir som vanlig...

Fjell - Foto Robert Anders
USS-nytt

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) om hvor langt regjeringen har kommet i utredningen av å gi...

USS-nytt

12. november vil det bli avholdt et nytt konsultasjonsmøte om aktuelle problemstillinger i rovviltforvaltningen mellom USS, KLD og LMD.

USS-nytt

Regjeringen varsler ny handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere verneområdeforvaltere. Regjeringen gir derimot ingen nye signaler om innføring av fjelloven i Nordland og Troms.

USS-nytt

Regjeringen varsler mulige endringer i flere USS relaterte saker:

USS-nytt

Regjeringen varsler i Prop 1. LS (2018-2019) videre implementering av Handlingsplan for friluftslivet av 24. juli 2018, videre arbeid med veileder om planlegging av fritidsbebyggelse og videre...

Sider