Hjem Nyheter

Nyheter

USS-nytt

USS har per i dag - 23. juni 2017 - fått bekreftet at ni kommuner i Nordland og Troms har truffet vedtak om å iverksette/innføre fjelloven i sine kommuner. Vedtakene er en oppfølging av USS'...

Batman - foto Odd Liland
USS-nytt

Ny rovviltforskrift ble vedtatt 6. juni 2017

USS-nytt

Hemnes formannskap har truffet enstemmig vedtak om oppnevning av fjellstyre i kommunen. Flere kommunestyrer skal behandle tilsvarende spørsmål i løpet av juni.

Vedtaket i formannskapet i...

USS-nytt

Stortinget har idag 8. juni 2017med 106 mot 62 stemmer vedtatt følgende:

Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland...

USS-nytt

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør...

Fra statsallmenningen i Øystre Slidre kommune, Grønekinnkampen
USS-nytt

I Stortingets behandling av regjeringens forslag Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå...

Stortinget
USS-nytt

Kommunal- og forvaltningskomiteen avga i går - 23. mai 2017 -...

USS-nytt

Vannskuterforskriften er opphevet fra 18. mai 2017. Forslag om å oppheve vannskuterforskriften har vært på høring og USS innga høringsuttalelse. Den finner du her:...

Forside RNB, Meld St. 2 (2016-2017)
USS-nytt

Revidert nasjonalbudsjett er lagt frem i dag, 11. mai 2017. Dokumentene finner du her:...

USS-nytt

USS arrangerte regionmøte for Nordland, Troms og Finnmark 20. april 2017 i Bodø. Mer enn 40 deltakere var til stede. Hovedtema for møtet var iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms. Det har...

Sider