Home Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Rovviltforvaltningen

Når det gjelder rovvilt gjentas eksisterende politikk. Det skal gjennomføres en vurdering av tilskuddsordningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-...

USS-nytt

Historieløst og dramatisk forslag fra ekspertutvalget!

Utvalget foreslår å øke grunnrenteskatten og opphever alle de kommunale ordningene. Forslaget er en krigserklæring mot de 175...

USS-nytt

USS er medlem av paraplyorganisasjonen "Naturressurskommunene" som 3. oktober arrangerer møte for medlemskommunene om forslag til endringer i skattereglene for vannkraft og vindkraft. Møtet - som...

USS-nytt

Regjeringen har i Statsråd i dag 27. september nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede betydningen av privat næringsliv har for levende bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og...

Vindmøller på Smøla
USS-nytt

USS' høringsssuttalese til forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft"  ble vedtatt på styremøte 30. august 2019 i Hattfjelldal. USS ber regjeringen skrote "nasjonal ramme for vindkraft".

USS-nytt

Landsstyret i USS har idag 29. august vedtatt høringsuttalelse til forslag til endringer i rovviltforvaltningen som ble sendt på høring 6. juni 2019, som gjelder endringer i naturmangfoldloven,...

De syv søstre
USS-nytt

Det nærmer seg landsstyremøte  i USS (28.- 30. august i Nordland) - og sekretariatet og leder minner kommunene på å melde inn saker til sine styrerepresentanter!

Nasjonal ramme for vindkraft
USS-nytt

40 av USS medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". Landsmøtet besluttet i april at USS skal avgi høringssvar, som sendes medlemskommunene. 

USS har fått...

Jervehi
USS-nytt

Departementet har sendt forslag til endringer i naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter  på høring. Høringsnotatet har tittelen: «Forslag til endringer i naturmangfoldloven,...

Naturressurskommunene
USS-nytt

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommuner med viktige naturressurser. Det første formelle møte med alle organisasjonene fant sted 13. august 2019 på Rivingen fyr i Grimstad....

Sider