Hjem Node Høring av endringer i rovviltforskriften - kongeørn og kongeørnprosjekter

Høring av endringer i rovviltforskriften - kongeørn og kongeørnprosjekter

Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i bestemmelsen om skadefelling av kongeørn. Forslaget gjelder en midlertidig forsøksordning i to prosjektområder på Fosen og i Troms. Høringsfristen er 4. september 2017, og USS vil inngi høringsuttalelse innen fristen. Dersom kommunene har innspill til uttalelsen, kan disse sendes til Karianne Aamdal Lundgaard i sekretariatet. Høringsnotatet finner du her: KLDs høring om endringer i rovviltforskriften.