Hjem Node Aktuelle saker i rovviltforvaltningen - høringsuttalelse fra USS

Aktuelle saker i rovviltforvaltningen - høringsuttalelse fra USS

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) deltok på innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet 16. desember 2016. I møtet ble det bedt om innspill på flere viktige saker innenfor rovviltforvaltningen. Uttalelsen gjelder bl.a. overordnede hensyn i rovviltforvaltningen, regional rovviltforvaltning og sonering, kompensasjonsordninger for kommuner innenfor ulvesonen og rovvilterstatning ved tap av husdyr til rovvilt. Uttalelsen leser du her: Høringsuttalelse til aktuelle saker i rovviltforvaltningen