Hjem Node Utvidelse av lisensfellingsperioden - USS høringsuttalelse

Utvidelse av lisensfellingsperioden - USS høringsuttalelse

I etterkant av KLDs vedtak om ikke å tillate lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, er det foreslått å utvide lisensfellingsperioden fra 15. februar 2017 til 31. mars 2017. USS støtter forslaget, men mener utvidelsen bør gjelde permanent så fremt man ligger over bestandsmålet. USS mener det vil føre til mer human og effektiv jakt ettersom jegerne ikke vil være så presset på tid som med dagens kort fellingsperiode.Les høringsuttalelsen her: Høringsuttalelse utvidelse av lisensfellingsperioden