Hjem Node Høringsuttalelse: Tvisteløsningsmekanisme ml. stat og kommune mv.

Høringsuttalelse: Tvisteløsningsmekanisme ml. stat og kommune mv.

Fronten på Oslo tingrett

Landsstyret i USS har vedtatt høringsuttalelsen til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en tvisteløsningsmekanisme mellom kommune og stat i rettslige tvister og begrensning og statlig klageinstans' adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn. Høringsfristen er 27. april 2016. Høringsdokumentene finner du her: USS høringer