Hjem Node Høringsuttalelse til Grønn skattekommisjon, NOU 2015: 15

Høringsuttalelse til Grønn skattekommisjon, NOU 2015: 15

Grønn femtilapp

USS har inngitt høringsuttalelse til Grønn skattekommisjons utredning NOU 2015: 15. Sett pris på miljøet. Høringsfristen var 9. mars 2016.