Hjem Node
Fannys brullup
USS-nytt

1. januar overtar landets kommuner ansvaret for de borgerlige vigslene i Norge. Da er det viktig at det har gått riktig for seg når kommunestyrene har utpekt hvem som skal ha vigselsmyndighet.  I...

Vinterstemning i Åseral
USS-nytt
USS-nytt

LVK understreket i høringen 24. oktober 2017 at en retaksering, som er forutsatt å være på plass senest innen 1. mars 2019, ikke er gjennomførbart. Merknadene fra finanskomiteen har ikke ført til...

USS-nytt

Finanskomiteens merknader til Statsbudsjettet er nå publisert i "foreløpig versjon".

USS-nytt

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble stanset ved Oslo tingretts midlertidige forføyning. Avgjørelsen var begrunnet i saksbehandlingsfeil fra Klima- og miljødepartementet. Nå...

Sunndal
USS-nytt

LVK inviterer til dagsseminar om eiendomsskatt på Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen, tirsdag 12. desember kl 1015-1500. Disse temaer vil bli behandlet:

statnett
USS-nytt

I budsjettavtalen 22. november 2017 står det at "Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt". Etter LVKs syn vil dette bety at alle...

Sørfold
USS-nytt

Regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om en budsjettavtale hvor verk og bruk-skatten fjernes. Avtalen lyder slik:

Oslo tingrett
USS-nytt

WWF ønsker å stanse den pågående lisensfellingen utenfor ulvesonen umiddelbart, og har bedt om midlertidig forføyning ved Oslo tingrett. Saken er berammet til 14. november 2017. USS, Norges...

Sted: 
Oslo

Sider