Hjem Node

Møte på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen 12. september 2018 kl. 15.30 til 17.00 for kommuner som deltar i samordningsprosjektet for taksering av nettanlegg.

Sted: 
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen

Møte på Radisson Park Inn Gardermoen 4. september 2018 kl. 15.30 til 17.00 for kommuner som deltar i samordningsprosjektet for taksering av nettanlegg.

Sted: 
Radisson Park Inn Gardermoen

På grunn av stor etterspørsel, arrangerer LVK nye kurs om eiendomsskatt i høst:
- Grunnkurs 3. september på Gardermoen 
- Takseringskurs 4. september på Gardermoen...

Sted: 
Radison Park Inn Gardermoen
Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt

Den 18. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt...

LVK arrangerer seminar 19. oktober 2018 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. 

Sted: 
Radisson Blu Gardermoen
USS-nytt

Lund & Co har vunnet anbud og inngått rammeavtale med Sandefjord kommune om levering av advokattjenester på rettsområdene:

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Bygg og
  • ...
USS-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene forlenget frist til 1. november 2018 om å melde tilbake til departementet om hvordan skjønnsmidlene til retaksering av verk og bruk...

Ingresstekst. 

Sted: 
Radison Park Inn Gardermoen

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som skal benyttes fremover. Videre må samtlige kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk foreta en retaksering av verk og bruk. 

LVK har fulgt lovgivningsprosessen svært tett, og har inngående kunnskap om de nye reglene. På grunn av stor etterspørsel etter kursene våren 2018, arrangerer LVK nye kurs i høst –grunnkurs (3. september på Gardermoen) og takseringskurs (4. september på Gardermoen). På takseringskurset vil også kommunesammenslåinger være tema. Det arrangerer et særlig dybdekurs for kommuner som står overfor kommunesammenslåinger 12. september i Bergen, hvor kommunene i forkant oppfordres til å sende inn temaer de ønsker belyst. Kommunene kan velge å delta på ett eller flere av kursene (se nedenfor).

Sted: 
Thon Hotel Rosekrantz Bergen
verk og bruk
USS-nytt

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som...

Sider