Hjem Node
USS-nytt

Runar Lie er ansatt som advokatfullmektig i Lund & Co. Han starter i august 2017. 

USS-nytt

USS har per i dag - 23. juni 2017 - fått bekreftet at ni kommuner i Nordland og Troms har truffet vedtak om å iverksette/innføre fjelloven i sine kommuner. Vedtakene er en oppfølging av USS'...

USS-nytt

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har i søksmål fra Høyanger kommune anført at kommunene har mistet sin søksmålsadgang i skattesaker (naturressursskatt). Spørsmålet, som er av generell...

USS-nytt

I går 22. juni 2017 falt dom i Høyesterett i sak mellom Saudefaldene og staten om hvem som eier og dermed skal betale eiendomsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftanlegget Sønnå...

USS-nytt

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Det er to forslag, det ene gjelder eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett, det andre om...

USS-nytt

I finanskomiteens innstilling om revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017 fremgår at medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter LVKs krav om at nedgangen i eiendomsskatteinntekter fra...

Knut Jentoft

Ordfører
Kommune: 
Storfjord
Fylke: 
Troms
Mobil: 
+47 480 65 176

Ole Morten Balstad

Ordfører
Kommune: 
Selbu
Fylke: 
Sør-Trøndelag
Mobil: 
+47 995 27 920
Batman - foto Odd Liland
USS-nytt

Ny rovviltforskrift ble vedtatt 6. juni 2017

USS-nytt

Hemnes formannskap har truffet enstemmig vedtak om oppnevning av fjellstyre i kommunen. Flere kommunestyrer skal behandle tilsvarende spørsmål i løpet av juni.

Vedtaket i formannskapet i...

Sider