Hjem Node
USS-nytt

Landsstyret i USS har besluttet å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som...

WWF har reist sak mot staten for å få stanset lisensfelling av ulv. USS åpner for folkefinansiering av USS' partshjelp til støtte for staten. USS tar ikke stilling for eller mot ulv, men mener ulven må forvaltes i tråd med bestandsmålet og Stortingets vilje.
Gi ditt bidrag til rettssaken her

Marker
USS-nytt

Vi ønsker Marker kommune velkommen som nytt medlem i USS! Landsstyret var på besøk i Østfold og Marker kommune i fjor høst, og fikk en hyggelig båttur i vassdraget.

USS ønsker seg flere...

USS-nytt

LVKs sekretariat minner om at medlemskommunene er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA....

Generalforsamlingen for Kommunekraft AS 2018 avholdes i etterkant av Konsesjonskraftseminaret den 24. mai i lokalene til KS Agenda fra kl. 14.-15.00.

Innkalling til GF...

Sted: 
KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Eiendomsskatteseminaret avholdes på KS Agenda i Oslo den 24. mai 2018 fra kl. 09.-13.30.

Program og påmelding kommer nærmere arrangementet.

Sted: 
KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt

USS avholder 2018-landsmøtet i Trondheim fra 12.–13. april. Meld deg på under aktiviteter: Landsmøtet 2018. På landsmøtet...

USS-nytt

LVK har sammen med KS Bedrift Energi, Distriktsenergi, NITO, El og IT Forbundet og Tekna stilt seg bak representantforslaget om endring av krav til funksjonelt skille. I felles opprop ber...

USS-nytt

Finansdepartementet har i tolkningsuttalelse 11. januar 2018 presisert hvordan departementet mener nye eiendomsskattereglene skal forstås. Nedenfor følger våre kommentarer. Uttalelsen fra...

USS-nytt

Produksjonslinjer er linjer som primært fører strøm fra kraftverket og ut til fjernledninger og fordelingsanlegget (innmatning). Produksjonslinjer kan imidlertid også benyttes til overføring og...

Sider