Hjem Node
USS-nytt

I Statsbudsjettet 2018 I Prop. 1 LS (2017-2018) kap 7 fremmer regjeringen forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på verk og bruk. Forslaget om å oppheve verk og bruk-begrepet og unnta...

USS-nytt

Forslag til regler om innsyns- og klagerett ble sendt på høring 8. desember 2016. Departementet mente at kommunene ikke skulle gis innsyns- og klagerett. I Stortingets anmodningsvedtak nr. 631 (...

USS-nytt

I Statsbudsjettet for 2018 varsler Regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (økning med 1,4 %). Økningen begrunnes med at man ønsker å kompensere statens skattebortfall som...

USS-nytt

Regjeringen foreslår ingen endringer i kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt på kraftanlegg. Kapitaliseringsrenten på 4,5 % vil derfor bli stående. Forutsatt at det ikke er andre endringer, vil...

USS-nytt

Regjeringens endringsforslag er i tråd med høringsforslaget som ble sendt på høring 25. april 2017. Forslaget vil innebære et uklart grensesnitt og reduserte inntekter for LVKs medlemskommuner...

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland holdes på Scandic Hamar Hotel 6. - 7. mars 2018.

Sted: 
Vangsveien 121, Hamar

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Troms og Finnmark holdes på Scandic Ishavshotel i Tromsø 15. - 16. februar 2018.

Mer informasjon kommer senere

Sted: 
Scandic Ishavshotel i Tromsø

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Nordland holdes på Radisson Blue Hotel i Bodø i 2018.

Mer informasjon kommer senere.

Sted: 
Radisson Blue Hotel i Bodø

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Møre og Romsdal og Sør- og Nord-Trøndelag holdes på Scandic Nidelven Hotel 8. og 9. februar 2018.

Sted: 
Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

Regionmøtet for LVKs medlemskommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane holdes på Hotel Zander K 1. og 2. februar 2018.

Mer informasjon kommer senere.

Sted: 

Sider