Hjem Node
USS-nytt

I svar til LVK beklager Skattedirektoratet at tidligere meldinger har vært uklare og kan oppfattes som at det er foretatt endringer av den enkelte kommunes rett til naturressursskatt.

USS-nytt

Kommunene må så raskt som mulig innrapportere redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Enkelte fylkesmennene har fastsatt frister for...

USS-nytt

Lund & Co søker flere medarbeidere. Vi har fortiden følgende ledige stillinger: 

  • Advokater/advokatfullmektiger. Både ferske kandidater og erfarende advokater.
  • ...
USS-nytt

Landsstyret i USS vedtok 12. februar 2019 høringssvar  til statsallmenningslovutvalgets innstilling NOU 2018:11. Høringsuttalelsen, som er vedlagt, er sendt Landsbruks- og matdepartementet (LMD)....

Reidar Kroken
USS-nytt

Reidar var ordfører i Bardu kommune (SP) i åtte år  i perioden 1980-1988. Han var LVKs andre leder, valgt på landsmøte på Geilo i 1985 og frem til 1991.  Ledervervet i LVK hadde Reidar samtidig...

USS-nytt

USS har sendt oppdarter utkast til høringssvar til kommunene. Høringsfristen til departementet er som kjent 28. februar 2019. 

Manshausen i Steigen. Foto:Stinessen
USS-nytt

Hyttebygging er et viktig element i USS-kommunenes utnyttelse av egne naturressurser. For å kunne bidra til at norsk hyttepolitikk blir best mulig for utmarkskommunene, trengs eksemplene,...

USS-nytt

Lund & Co gratulerer samefolket med dagen!

USS-nytt

Vil du bestemme over egen hverdag?               

Vår nye flertallsregjering vil «styrke det lokale selvstyre», «legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele...

Ingvald Godal
USS-nytt

Initiativtaker og LVKs første leder, tidligere statssekretær og stortingsrepresentant for Høyre, Ingvald Godal fra Telemark er død, 84 år gammel.

Sider