Hjem Node
Advokatene Ulf Larsen og Per Andreas Bjørgan i Lund & Co i Sogn og Fjordane tingrett
USS-nytt

Sogn og Fjordane tingrett har i dag 12. oktober 2018 avsagt en prinsipielt viktig dom om forkjøpsrett. Dommen er viktig for Sogn og Fjordane fylkeskommunens arbeid med å avklare hvordan...

USS-nytt

12. november vil det bli avholdt et nytt konsultasjonsmøte om aktuelle problemstillinger i rovviltforvaltningen mellom USS, KLD og LMD.

Sau i utmark, Jotunheimen

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er foreslått at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk overvåking...Read more

USS-nytt

Vi er svært glade for at advokat Jon Wessel-Aas slutter seg til Advokatfirmaet Lund & Co fra 1. januar 2019.

USS-nytt

VIl du bidra til miljøforbedringer i ditt vassdrag?

Landsmøtet i USS 2018 arrangeres på Scandic Hell Hotel i Stjørdal i dagene 28. - 29. mars 2019.

Sted: 
Scandic Hell Hotel, Stjørdal
USS-nytt

Regjeringen varsler ny handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere verneområdeforvaltere. Regjeringen gir derimot ingen nye signaler om innføring av fjelloven i Nordland og Troms.

USS-nytt

Klima- og miljødepartementet varsler økt bruk av pålegg som virkemiddel for miljøforbedringer i regulerte vassdrag,se Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og Miljødepartementet, s. 96:

USS-nytt

Regjeringen varsler mulige endringer i flere USS relaterte saker:

USS-nytt

Regjeringen varsler i Prop 1. LS (2018-2019) videre implementering av Handlingsplan for friluftslivet av 24. juli 2018, videre arbeid med veileder om planlegging av fritidsbebyggelse og videre...

Sider