Hjem Node
USS-nytt

LVK støtter forslagene i dokument 8:158 S (2017-2018) om utsetting av ikrafttredelse av nye eiendomsskatteregler og presisering av overgangsregelen for verk og bruk. Det fremgår av LVKs brev til...

talentprisen
USS-nytt

Årets Talentpris tildeles det advokatfirmaet som har jobbet mest iherdig med å rekruttere og beholde de beste talentene i bransjen. Lund & Co er et av fem nominerte.

 

Partnerne Stinessen, Larsen og Lund
USS-nytt

I en artikkel over syv sider forteller Klassekampen en annen Terra-historie. Avisen fokuserer på Terras, bankenes og departementets roller i saken. 

USS-nytt

Vi har gleden av å melde at ACER-topp Christophe Gence-Creux kommer på årets konsesjonskraftseminar 24. mai for å snakke om EU's energiunion, tredje energimarkedspakke og ACER.

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12. - 13. april 2018 i Trondheim vedatt følgende resolusjon:Read more

Rovviltforvaltningen må respektere Stortingets vilje!
Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at Norge i dag har levedyktige bestander. De har...Read more

USS-nytt

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12-13.april 2018 i Trondheim vedtatt følgende resolusjon:

Arne Sandnes

Ordfører
Kommune: 
Norddal kommune
Fylke: 
Romsdal
Mobil: 
+47 976 69 990
Det nye landsstyret i USS, Ny USS-leder Hanne A. Velure i lys drakt midt i bildet.
USS-nytt

Hanne A. Velure er valgt som ny USS-leder ved akklamasjon. Valgkomiteen begrunnet sin innstilling på Velure som leder med følgende: Hanne A. Velure har sittet i landsstyret i USS siden 2014....

Hvitveis og blåveis
USS-nytt

Foredragene under LM 2018 legges ut løpende. Foredragene finner du her: Landsmøtedokumenter 2018

Sider