Events

USS-skolen - Grunnkurs -Oversikt over det relevante lovverket i utmarksforvaltningen 27. januar 2020 - modul A

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Areallovgivningen som et politisk verktøy - med særlig fokus på plan og bygningsloven - 28. januar - modul B

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Naturressursforvaltning med fokus på mineraler, vannkraft, vindkraft og oppdrett - 24. februar - modul C

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Motorferdsel i utmark - 25. februar - modul D

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Rovvilt - 2. mars 2020 - modul E

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS landsmøte 2020 er berammet til 23. - 24. april

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Hold av dagene. 

Medieklipp