Home Aktiviteter USS-skolen - Naturressursforvaltning med fokus på mineraler, vannkraft, vindkraft og oppdrett - 24. februar - modul C

USS-skolen - Naturressursforvaltning med fokus på mineraler, vannkraft, vindkraft og oppdrett - 24. februar - modul C

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en eller flre moduler, avhengig av hvilke temaer som er aktuelle i kommunene. Skolen retter seg både mot politikere og administrasjon.

Mer informasjon om program og påmeldingsopplysninger kommer med det første.

Informasjon

Dato: 
Mandag, 24 februar, 2020 - 09:00 til 16:00
Sted: 
Oslo

Kontaktpersoner

Organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 66
E-post: 
Administrasjons- og organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 60
E-post: