Hjem USS Nyheter USS-nytt USS-nytt 2014

Nyheter

USS-nytt 2014

USS-nytt08. april 2014

Utmarkskommunenes Sammenslutning har sammen med andre organisasjoner gitt innspill til energi- og miljøkomiteen om oppfyllelse av rovviltforliket gjennom tiltak for mer effektiv rovviltjakt.Les mer ...

USS-nytt03. april 2014

Finansavisen presenterer i dag Norsk Bergindustris rapport med forslag til endret skatte- og avgiftssystem for bransjen. Cecilie Hansen, leder i Mineralkommunene, uttaler seg til avisen om bransjens forslag.Les mer ...

USS-nytt02. april 2014

Norsk Bergindustri, bransjeforeningen for bergverksindustrien, har i dag lagt frem en rapport med forslag til hvordan sentrale myndigheter kan skape insentiver for kommunene til å akseptere mineralutvinning. Mineralkommunene er positive til et slikt initiativ, men ordningene som foreslås treffer [ ] Les mer ...

USS-nytt17. mars 2014

Hva vil den nye regjeringen gjøre for utmarkskommunene? Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet starter landsmøtet med å orientere om den nye regjeringens politikk i viktige USS-saker. Det blir paneldebatt med stortingspolitikere fra energi- og miljøkomiteen.Les mer ...

USS-nytt11. mars 2014

USS øker i medlemstall, og siste skuddet på stammen er Verdal kommune i Nord-Trøndelag som i mars 2014 har vedtatt å melde seg inn i USS.Les mer ...

USS-nytt03. mars 2014

Riksrevisjonens undersøkelse av den lokale forvaltningen av nasjonalparkene viser at den nye modellen bidrar til økt lokal medvirkning i verneområdeforvaltningen, og at lokal erfaringsbasert kunnskap i større grad blir lagt til grunn i forvaltningen. Riksrevisjonen peker samtidig på svakheter [ ] Les mer ...

USS-nytt27. februar 2014

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for bruk av innsigelser i planarbeidet, samt varslet oppstart av arbeid med et nytt tvisteløsningsorgan for å håndtere konflikter mellom stat og kommune.Les mer ...

USS-nytt17. februar 2014

USS har hatt møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Viktige tema på møtet var verneområdeforvaltning, rovviltforvaltning og ny motorferdselsordning.Les mer ...

USS-nytt12. februar 2014

Tirsdag 11. februar hadde USS møte med Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro og SNO-direktør Pål Prestrud.Les mer ...

USS-nytt29. januar 2014

Karasjok kommune har meldt seg inn i USS fra 2014. Karasjok har meldt seg inn i USS særlig for å arbeide videre med å ivareta kommunenes interesser ved mineralutvinning.Les mer ...

USS-nytt28. januar 2014

Det er med stor glede Utmarkskommunenes Sammenslutning med dette innkaller et rekordstort antall medlemskommuner til landsmøte! Årets landsmøte avholdes 24. - 25. april 2014 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.Les mer ...

USS-nytt24. januar 2014

USS har avgitt høringsuttalelse til ny forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt. USS mener at det avgjørende for å oppfylle forskriftens formål, er at vedtaksmyndigheten i størst mulig grad ligger lokalt.Les mer ...

USS-nytt16. januar 2014

USS har avgitt høringsuttalelse til forslag til ny rovviltforskrift. USS mener forslaget til ny forskrift ikke er i samsvar med retten til full erstatning, og ber om at forslaget ikke innføres.Les mer ...

USS-nytt09. januar 2014

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft innleder på USS-landsmøtet 24. april.Les mer ...

USS-nytt07. januar 2014

USS har gitt høringsuttalelse til NOU 2013:10 om verdien av økosystemtjenester.Les mer ...

Sider