USS høringsuttalelser

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

Utmarkskommunenes Sammenslutning har avgitt høringsuttalelse til Sammerettsutvalgets innstiling, NOU 2007:13.Read more

USS har sendt høringsuttalelse til Miljøverndepartementet om revidert konsekvensutredningsforskrift. Departementet har i sin revisjon av forskriften foreslått å videreføre gjeldene regel om at kun verneområder over 500 km2 (og i noen tilfeller over 250 km2) skal konsekvensutredes. USS har tatt...Read more

Sider