Høringsuttalelse om nødverge og bruk av åte

USS har sendt høringsuttalelse om Miljøverndepartementets forslag til endringer i viltloven og rovviltforskriften vedrørende dyreeiers rett til nødverge for å beskytte husdyr og hund mot rovviltangrep, samt om bruk av åte til jakt, fangst og felling.