Høringsuttalelse om ny lov om dyrevelferd

USS har avgitt høringsuttalelse om utkast til ny lov om dyrevelferd. Loven skal erstatte dagens dyrevernlov. Det er satt en høringsfrist fra landbruksdepartementet til 18. februar 2008. Den enkelte kommune er ikke gjort til høringsorgan, men det er ikke noe i veien for at hver kommune likevel avgir uttalelse i saken, om nødvendig også etter høringsfristen