Hjem USS Høringer og publikasjoner Høringer og publikasjoner USS høringsuttalelser Høringsuttalelse om samerettsutvalgets innstilling

Høringsuttalelse om samerettsutvalgets innstilling

Utmarkskommunenes Sammenslutning har avgitt høringsuttalelse til Sammerettsutvalgets innstiling, NOU 2007:13.