Høringsuttalelse om felling av skadevilt

USS avgav høringsuttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning om endring av forskrift om felling av skadevilt.