Saker på høring/under behandling

Følgende USS relevante saker er på høring:

 

Vis kun fra:
2017 | 2016 | 2015 | 2014

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven (nml.) slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. Forslaget ble sendt på høring onsdag ettermiddag (22. februar), med frist til mandag 27. februar kl 24.00. USS vil avgi...Read more