Hjem USS Høringer og publikasjoner Høringer og publikasjoner Saker på høring/under behandling Høring på forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Høring på forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Miljødirektoratet har sendt ut på høring forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Høringsfristen er 15. januar.

Høringsdokumentet finner du her.