Hjem USS Høringer og publikasjoner Høringer og publikasjoner Saker på høring/under behandling Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Miljødirektoratet har sendt ut på høring forskrift om tiltak for å stanse eller avverke skade fra vilt. Høringsfristen er 1. februar 2014.

Høringsbrevet med utkast til forskrift kan leses her.