Resolusjoner

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12. - 13. april 2018 i Trondheim vedatt følgende resolusjon:Read more

Rovviltforvaltningen må respektere Stortingets vilje!
Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at Norge i dag har levedyktige bestander. De har...Read more

Landsmøtedeltakerne

Jubileumslandsmøtet i USS har vedtatt følgende resolusjon:

Statsallmenningslovutvalget

Regjeringen har oppnevnt et utvalg til gjennomgang av lovverket i statsallmenningene. Statsallmenningene ligger i hovedsak i USS’ medlemskommuner. – Landsmøtet vil uttrykke sterk...Read more

Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)s 88 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim 9.- 10. april 2015 og vedtok følgende resolusjon:Read more

Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)s 89 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim 24.- 25. april 2014 og vedtok følgende resolusjon:Read more

Vedtatt på USS landsmøte 12. april 2013Read more

Landsmøtet i USS ber Regjeringen endre lov motorferdsel i utmark slik at reguleringen av snøskuterkjøring innlemmes i den kommunale arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.  Read more

Nytt rovviltforlik

Landsmøtet registrerer et skjerpet konfliktnivå i rovdyrsaken, med en økende rovdyrbestand og stadig flere eksempler på statlige sektorvedtak som griper sterkt inn i folks hverdag, enten det gjelder næringsutøvelse, barns oppvekstsvilkår eller utøvelse...Read more

Lokal forvaltning: Landsmøtet er tilfreds med at Regjeringen har innført en viktig reform i naturforvaltningen med prinsippet om en lokal forvaltningsordning for de store verneområdene. Skal reformen bli vellykket, er det en forutsetning at det straks etableres en fast og...Read more

Trondheim 17. april 2009

152 representanter fra 80 kommuner vedtok følgende enstemmige resolusjon fra landsmøtet:

 Read more

Sider