Nyheter

Stortinget
USS-nytt

Kommunal- og forvaltningskomiteen avga i går - 23. mai 2017 - innstilling i lovsak om endringer i bl.a. forvaltningsloven og tvisteloven. Flertallet i...

USS-nytt

Vannskuterforskriften er opphevet fra 18. mai 2017. Forslag om å oppheve vannskuterforskriften har vært på høring og USS innga høringsuttalelse. Den finner du her:...

Forside RNB, Meld St. 2 (2016-2017)
USS-nytt

Revidert nasjonalbudsjett er lagt frem i dag, 11. mai 2017. Dokumentene finner du her:...

Sider

Medieklipp