Nyheter

USS-nytt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget ble levert til departementet i dag 1. april 2019, og består av to deler:

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan...

USS-nytt

Landsmøtet er igang! Nær 180 deltakere og gjester møtes til interessant dager på Stjørdal - med foredrag og debatter. Foredragene er tilgjengelig for alle på hjemmesidene under "om USS" - "...

USS-nytt

Statsrådens deltakelse innebærer noen mindre endringer i programmet se nedenfor.

Sider

Medieklipp