Nyheter

Forsiden på RNB 2018, Meld. St. 2 (2017-2018)
USS-nytt

Revidert nasjonalbudsjett 2018 er lagt frem av Regjeringen i dag, 15. mai 2018, og vi har gjennomgått dokumentene for å finne saker som er relevant for USS' saksfelt. Av generell interesse for medlemskommunene er at det i Kommuneproposisjonen 2019 uttrykkelig heter at «Regjeringen vil...

USS-nytt

Oslo tingrett har varslet partene om at dom i ulvesaken vil komme 18. mai 2018. 

Snøskuterrast
USS-nytt

Under landsmøtet i Trondheim ble det besluttet at USS skal utarbeide en praktisk veileder for kommuner som ønsker å etablere rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. Kommunene har hatt slik...

Sider

Medieklipp