Nyheter

USS-nytt

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som USS jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.

USS-nytt

USS' utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget - NOU 2018:11 om ny fjellov er sendt til medlemskommunene. Høringsfristen er 28. februar 2018. Høringsutkastet er foreløpig ikke...

USS-nytt

Utvalget som har evaluert mineralloven overleverte sin rapport til næringsminister Torbjørn Røe...

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2019

Landsmøtedokumenter

Landsmøtet i USS 2018 arrangeres på Scandic Hell Hotel i...

Medieklipp