Nyheter

USS møter Statsministeren, og statsrådene i KMD og LMD
USS-nytt

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål (Spm nr 2238) fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken. 

USS-nytt

USS ble fredag 14. september invitert til felles møte den 28. september 2018 med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for drøfting av videre dialog og...

USS-nytt

Våre medlemskommuner har etterspurt en veileder til hvordan kommunene går frem ved etablering av snøskuterløyper i faste traseer. Veilederen er nå klar.

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2019

Landsmøtet i USS 2018 arrangeres på Scandic Hell Hotel i Stjørdal i dagene 28. - 29. mars 2019.

Medieklipp