Nyheter

USS-nytt

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår i brev av 5. desember 2017 å utvide lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. Forslaget går ut på å forlenge lisensfellingsperioden fra 25. september til 30. april, med virkning allerede fra 1. april 2018. Dagens lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen...

USS-nytt

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble stanset ved Oslo tingretts midlertidige forføyning. Avgjørelsen var begrunnet i saksbehandlingsfeil fra Klima- og miljødepartementet. Nå...

Oslo tingrett
USS-nytt

WWF ønsker å stanse den pågående lisensfellingen utenfor ulvesonen umiddelbart, og har bedt om midlertidig forføyning ved Oslo tingrett. Saken er berammet til 14. november 2017. USS, Norges...

Sider

Aktiviteter

USS landsstyremøte 11. april 2018

Møtet holdes på Clarion Hotell og Congress i Trondheim

USS landsmøte 2018

Velkommen til landsmøtet i USS!

De årlige landsmøtene i USS er den viktigste nasjonale arenaen for politiske, rettslige...

Medieklipp