Nyheter

USS-nytt

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør ta sikte på, er å sikre de samiske interesser.

USS vil understreke at å treffe vedtak om å...

Fra statsallmenningen i Øystre Slidre kommune, Grønekinnkampen
USS-nytt

I Stortingets behandling av regjeringens forslag Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå...

Stortinget
USS-nytt

Kommunal- og forvaltningskomiteen avga i går - 23. mai 2017 -...

Sider

Medieklipp