Nyheter

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
USS-nytt

USS' sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv Gjøstad satt i juryen, og hennes begrunnelse for å tildele prisen til Lund & Co var bl.a.: "...

USS-nytt

WWF hadde anlagt sak mot staten v/Klima og miljødepartementet. USS begjærte partshjelp til støtte for staten.Tingretten frifant staten i dom av idag 18. mai 2018. Staten og parthjelperne ble også...

RNB 2018
USS-nytt

Regjeringen varsler i pressemelding til RNB 2018:

«...

Sider

Medieklipp