Nyheter

Hanne Velure
USS-nytt

Jeg er meget tilfreds med dagens ordførermøte i KLD, med både statsministeren, landbruksministeren og klima- og miljøministeren til stede. Allerede den brede oppslutningen fra regjeringen viser en forståelse av alvoret og at rovviltpolitikken er noe langt mer enn vern av rovdyr. Den involverer...

Grønekinnkampen, Øystre Slidre
USS-nytt

Hold av datoene allerede nå! USS' landsmøter er et viktig politisk verksted for utmarkskommunene. Det blir diskusjon om dagsaktuelle saker, og det blir som vanlig...

Sider

Medieklipp