Nyheter

USS-nytt

Stortinget har idag 8. juni 2017med 106 mot 62 stemmer vedtatt følgende:

Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene....

USS-nytt

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør...

Fra statsallmenningen i Øystre Slidre kommune, Grønekinnkampen
USS-nytt

I Stortingets behandling av regjeringens forslag Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå...

Sider

Medieklipp